Contact Information

Associate Director:  Ruiqin JIN, Tel: 010-82304277, Email: rqjin@semi.ac.cn

Editor: Hangjun DENG, Lin WANG 


Address: P. O. Box 912, Beijing 100083, P. R. China

Tel: 86-10-82304277/4311

Fax: 86-10-82305052

Email: jos@semi.ac.cn